Veri tipleri #6

JavaScript’te bir değer her zaman belirli bir türdendir. Örneğin, bir string veya sayı. JavaScript’te sekiz temel veri türü vardır. Burada onları genel olarak ele alacağız ve sonraki bölümlerde her biri hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Herhangi bir türü bir değişkene saklayabiliriz. Örneğin, bir değişken bir anda bir dize olabilir ve ardından bir sayı saklayabilir: let mesaj […]

JavaScript’te bir değer her zaman belirli bir türdendir. Örneğin, bir string veya sayı.

JavaScript’te sekiz temel veri türü vardır. Burada onları genel olarak ele alacağız ve sonraki bölümlerde her biri hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Herhangi bir türü bir değişkene saklayabiliriz. Örneğin, bir değişken bir anda bir dize olabilir ve ardından bir sayı saklayabilir:

let mesaj = “hello”;

mesaj = 123456;

JavaScript gibi bu tür şeylere izin veren programlama dillerine “dinamik olarak yazılan” denir, yani veri türleri vardır, ancak değişkenler bunların hiçbirine bağlı değildir.

Sayı

let n = 67;

n = 67.07;

Sayı türü, hem tamsayı hem de kayan noktalı sayıları temsil eder.

Sayılar için birçok işlem vardır, örn. çarpma *, bölme /, toplama +, çıkarma – vb.

Normal sayıların yanı sıra, bu veri tipine ait “özel sayısal değerler” de vardır: (sonsuz)Infinity, (- eksi onsuz) -Infinity ve NaN.

Sonsuzluk, matematiksel sonuzluğu ∞’yi temsil eder. Herhangi bir sayıdan daha büyük olan özel bir değerdir. Sıfıra bölmenin bir sonucu olarak elde edebiliriz:

alert( 1 / 0 ); // Sonsuz

Veya doğrudan referans verin:

alert( Infinity ); // Sonsuz

NaN bir hesaplama hatasını temsil eder. Yanlış veya tanımsız bir matematiksel işlemin sonucudur, örneğin:

alert(“sayı değil” / 2 ); // NaN, böyle bir bölme hatalı

NaN bu ifade tam Türkçe karşılığı olmayabilir, bazı [yazılım] terimleri insan tam Türkçe karaşılığı söylemiyor, yada Türkçede o kelime yoktur, örnek olarak [otomatik] kelimesi, Türkçede olmadı için, Türkçede de otomatik olarak geçmiş, yani şunu söylemek istiyoruz ki, bazı kelimelerin tam anlamı ne olduğunu pek bakmayın, örnenin yeterlidir kendisi.

BigInt

JavaScript’te “sayı” türü, (2^53-1)’den (yani 9007199254740991) büyük veya negatifler için -(2^53-1)’den küçük tamsayı değerlerini temsil edemez. Bu, iç temsillerinden kaynaklanan teknik bir sınırlamadır. Çoğu amaç için bu oldukça yeterli, ancak bazen gerçekten büyük sayılara ihtiyacımız var, ör. kriptografi veya mikrosaniye hassasiyetli zaman damgaları için. BigInt türü, son zamanlarda isteğe bağlı uzunluktaki tamsayıları temsil etmek için dile eklendi.

Bir tamsayının sonuna n eklenerek bir BigInt değeri oluşturulur:

JavaScript’te bir değer her zaman belirli bir türdendir. Örneğin, bir string veya sayı.

JavaScript’te sekiz temel veri türü vardır. Burada onları genel olarak ele alacağız ve sonraki bölümlerde her biri hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Herhangi bir türü bir değişkene saklayabiliriz. Örneğin, bir değişken bir anda bir dize olabilir ve ardından bir sayı saklayabilir:

let mesaj = “hello”;

mesaj = 123456;

JavaScript gibi bu tür şeylere izin veren programlama dillerine “dinamik olarak yazılan” denir, yani veri türleri vardır, ancak değişkenler bunların hiçbirine bağlı değildir.

Sayı

let n = 67;

n = 67.07;

Sayı türü, hem tamsayı hem de kayan noktalı sayıları temsil eder.

Sayılar için birçok işlem vardır, örn. çarpma *, bölme /, toplama +, çıkarma – vb.

Normal sayıların yanı sıra, bu veri tipine ait “özel sayısal değerler” de vardır: (sonsuz)Infinity, (- eksi onsuz) -Infinity ve NaN.

Sonsuzluk, matematiksel sonuzluğu ∞’yi temsil eder. Herhangi bir sayıdan daha büyük olan özel bir değerdir. Sıfıra bölmenin bir sonucu olarak elde edebiliriz:

alert( 1 / 0 ); // Sonsuz

Veya doğrudan referans verin:

alert( Infinity ); // Sonsuz

NaN bir hesaplama hatasını temsil eder. Yanlış veya tanımsız bir matematiksel işlemin sonucudur, örneğin:

alert(“sayı değil” / 2 ); // NaN, böyle bir bölme hatalı

NaN bu ifade tam Türkçe karşılığı olmayabilir, bazı [yazılım] terimleri insan tam Türkçe karaşılığı söylemiyor, yada Türkçede o kelime yoktur, örnek olarak [otomatik] kelimesi, Türkçede olmadı için, Türkçede de otomatik olarak geçmiş, yani şunu söylemek istiyoruz ki, bazı kelimelerin tam anlamı ne olduğunu pek bakmayın, örnenin yeterlidir kendisi.

BigInt

JavaScript’te “sayı” türü, (2^53-1)’den (yani 9007199254740991) büyük veya negatifler için -(2^53-1)’den küçük tamsayı değerlerini temsil edemez. Bu, iç temsillerinden kaynaklanan teknik bir sınırlamadır. Çoğu amaç için bu oldukça yeterli, ancak bazen gerçekten büyük sayılara ihtiyacımız var, ör. kriptografi veya mikrosaniye hassasiyetli zaman damgaları için. BigInt türü, son zamanlarda isteğe bağlı uzunluktaki tamsayıları temsil etmek için dile eklendi.

Bir tamsayının sonuna n eklenerek bir BigInt değeri oluşturulur:

image 2021 09 19 182953

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir